مرحله ۱: کدهای رنگی خود را به المنتور و وردپرس اضافه کنید

توجه کنید گذراندن این بخش اختیاری است و در صورتی که تمایل به تغییر رنگ های پیش فرض المنتور یا قالب آسترا دارید طبق دستورالعمل پیش بروید.

وظایف زیر را کامل کنید: