مرحله ۱: تکثیر ابزارک ها

وظایف زیر را کامل کنید:

تفاوت کپی/پیست و تکثیر در چیه؟

در روش تکثیر فقط در همان صفحه می توانیم ابزارک ها را تکثیر کنیم. اما در روش کپی/پیست علاوه بر همان صفحه در صفحات دیگری که از ویرایشگر المنتور استفاده می کنیم هم می توانیم ابزارک ها یا بخش ها را کپی کنیم.

مرحله ۲: کپی/ پیست استایل ها

وظایف زیر را کامل کنید:

مرحله ۳: ابزارک سفارشی خود را ذخیره کنید تا دفعات بعد از آن استفاده کنید

وظایف زیر را کامل کنید: