مرحله ۱: یک قالب برای «تک نوشته ها» ایجاد کنید و اولین پستِ بلاگ خود را منتشر کنید

وظایف زیر را کامل کنید: