مرحله ۱: آرشیو بلاگ سایت خود را با المنتور طراحی کنید

وظایف زیر را کامل کنید: