مرحله ۱: قالب وردپرس Astra را نصب کنید

وظایف زیر را کامل کنید: