مرحله ۱: نسخه رایگان افزونه المنتور را نصب و پیکربندی کنید

وظایف زیر را کامل کنید:

مرحله ۲: افزونه Elementor Pro را خریداری و نصب کنید

نسخه حرفه ای المنتور برای بسیاری از آموزش های ما در طول این دوره لازم است.

وظایف زیر را کامل کنید: