مرحله ۱: هاست خود را در سرویس میزبان فا ثبت و نصب وردپرس را انجام دهید

وظایف زیر را کامل کنید:

آموزش های تصویری زیر را تماشا کنید :